Sådan måles en antennesignal med et multimeter

En antenne modtager radiosignaler ved at generere en lille elektrisk impuls, der transmitteres gennem en ledende ledning til enheden. Du kan bruge et elektrisk multimeter til at teste, om et signal kører med succes ned ad en antenne og til modtagerenheden. Enhver kortslutning i dette elektriske kredsløb vil medføre, at signalet forstyrres. Derudover, hvis antennen ikke er korrekt jordforbundet, modtager signalet interferens fra selve antennens elektriske potentiale. Antennekredsløbets modstand måles ved hjælp af indstillingen “Ohms” på et multimeter.

Indstil multimeteret til at måle ohm, hvilket er repræsenteret af "Ω" symbolet.

Fjern antennekablet fra modtagerenheden. For eksempel, hvis du tester signalet på din bils antenne, skal du trække antennekablet ud af bagsiden af ​​radioen.

Rør ved den ene ledning af multimeteret til metaldelen på antennen, og berør den anden ledning til ledningens metalkerne. Ohmsaflæsningen skal være nul. Hvis modstanden er større end det, er antennen eller kablet beskadiget, hvilket forhindrer et signal i at nå modtagerenheden.

Berør multimeterets ene ledning til metalkappen omkring antennekabelstikket. Berør den anden ende til et jordet objekt. Hvis du f.eks. Tester en bil, skal du røre ved en metaldel på bilens ramme. Aflæsningen skal igen være nul; Ellers er antennen ikke jordforbundet.