Sådan programmeres en Philips DirecTV-fjernbetjening (11 trin)

Den universelle fjernbetjening til Philips 'DirecTV-modtagere kan programmeres til også at styre dit tv, dvd-afspiller og andre komponenter, hvilket minimerer rodet og besværet med at skulle styre flere fjernbetjeninger. Mens din fjernbetjening kan programmeres under din første opsætning, kan tab af batteristrøm eller opgradering til et nyt tv kræve, at du omprogrammerer din fjernbetjening. Du kan programmere fjernbetjeningen på to måder ved at indtaste opsætningskoderne til dit tv eller ved at scanne igennem koder manuelt.

Programmering med opsætningskoder

Trin 1

Find opsætningskoden til dit tv eller en anden enhed. Disse koder kan findes i din DirecTV-brugervejledning eller på DirecTV-webstedet. Der bliver du bedt om at vælge din fjernbetjeningsmodel placeret øverst til venstre på fjernbetjeningen. Når det er valgt, skal du indtaste brandnavnet og modelnummeret på tv'et eller en anden enhed, som du prøver at programmere til din Philips DirectTV-fjernbetjening. Klik på "Søg" for at finde den rigtige kode eller koder til din enhed.

Trin 2

Skub vælgerkontakten til "TV" -indstillingen. Hvis du vil programmere en anden enhed, f.eks. En DVD-afspiller eller surround-sound system, skal du vælge enten "AV1" eller "AV2" positionerne.

Trin 3

Tænd for dit tv eller den anden enhed, som du forsøger at programmere.

Trin 4

Tryk på og hold knapperne "Mute" og "Select" nede samtidigt, indtil det grønne lys under ikonet "TV" på fjernbetjeningen blinker to gange, og slip derefter knapperne.

Indtast den femcifrede opsætningskode til dit tv ved hjælp af taltasterne på fjernbetjeningen. Hvis koden blev indtastet korrekt, blinker det grønne lys under "TV" -valget på fjernbetjeningen to gange. Tryk på "Power" -knappen på din fjernbetjening, mens du retter fjernbetjeningen mod dit tv. Hvis tv'et slukkes, skal du skrive koden ned til fremtidig reference. Hvis dit tv har flere koder angivet, skal du muligvis prøve hver kode, indtil du finder en, der fungerer med din specifikke model. Gentag denne proces, og indtast en ny kode i fjernbetjeningen hver gang, indtil din fjernbetjening med succes slukker for dit tv. Hvis ingen af ​​de kendte koder fungerer sammen med dit tv, kan du muligvis søge efter koden.

Søger efter din kode

Trin 1

Tænd for dit tv eller anden enhed, som du gerne vil styre med Philips DirecTV-fjernbetjeningen.

Trin 2

Flyt skydekontakten til TV, AV1 eller AV2.

Trin 3

Tryk på og hold knapperne "Mute" og "Select" nede, indtil det grønne lys under switchpositionen blinker to gange.

Trin 4

Indtast koden "9910" for at søge efter satellitopsætningskoder, "9911" for TV-opsætningskoder, "9912" for VCR- eller DVD-opsætningskoder eller "9913" for stereo- eller surround-lydopsætningskoder.

Trin 5

Ret fjernbetjeningen mod det tv eller den enhed, du prøver at programmere, og tryk langsomt og gentagne gange på knappen "Channel Up", indtil enheden slukkes. Stop med at trykke på "Channel Up" -knappen straks efter at dit tv eller enheden er slukket, og tryk på "Select" -tasten for at låse koden i fjernbetjeningen.

Bekræft koden ved at trykke på og slippe knapperne "Mute" og "Select" og indtaste koden "990". Hvis du vil se det første ciffer i din kode, skal du trykke på og holde knappen "1" nede. Din fjernbetjening blinker et antal gange; disse blink blinker det første nummer på din enheds opsætningskode ud. Gentag denne proces, tryk på og hold nede numrene 2-5 på fjernbetjeningen for at hente det tilsvarende nummer, der er knyttet til enhedens opsætningskode.