Sådan udskiftes en DVR-fjernbetjening med Cox

Hvis du har mistet eller ødelagt din Cox DVR-fjernbetjening, skal du bestille en ny fra Cox. Den nye Cox-fjernbetjening betjener Cox DVR, fordi den er forudindstillet til DVR's kode. Men hvis du har andet udstyr, som du normalt styrer med Cox DVR-fjernbetjeningen, som et fjernsyn, bliver du nødt til at omprogrammere fjernbetjeningen, så den fungerer med tv-producentens koder.

Trin 1

Bestil den nye fjernbetjening ved at ringe til Cox-telefonnummeret, der er angivet på Cox-webstedet. Isæt batterierne, og test fjernbetjeningen ved at vælge "TV" -knappen og trykke på "Power" -knappen. Fjernbetjeningen fungerer med noget RCA-, Toshiba- og Panasonic-udstyr, som det er. Hvis fjernsynet tændes, er fjernbetjeningen programmeret til dit fjernsyn. Hvis den ikke gør det, bliver du nødt til at programmere fjernbetjeningen.

Trin 2

Tænd for den enhed, som du gerne vil styre, f.eks. Et fjernsyn. Tryk derefter på knappen "Mode" og vælg tilstanden. Valgmuligheder inkluderer "TV", "DVD" og mere. Den valgte tilstandsknap blinker en gang.

Trin 3

Tryk på "Setup" -knappen, og hold den nede, indtil knappen "Mode" blinker to gange. Se producentens koder på Cox-webstedet for at finde koden. Indtast derefter den første kode med talknapperne. Mode-knappen blinker to gange for at indikere, at Cox DVR-fjernbetjeningen er programmeret.

Test fjernbetjeningen ved at prøve tænd / sluk-knappen på fjernsynet eller en anden enhed. Hvis det ikke virker, skal du prøve den anden kode for producenten ved at følge det foregående trin. Test derefter igen.