Sådan slukkes Roger Bip på en Motorola Walkie Talkie

Motorola Talkabout tovejsradio giver brugerne mulighed for at forblive i kontakt, uanset om de nyder at være udendørs eller arbejder sammen om jobbet. Når du er færdig med at tale med den person, der bruger den anden radio, udsendes et "Roger" bip for at fortælle dem, at du er færdig med at tale. Hvis du befinder dig et sted, hvor dette bip kan forstyrre andre, kan du muligvis slå den fra. Dette bip kan slukkes ved at trykke på nogle få knapper.

Trin 1

Tænd for Motorola Talkabout-tovejsradioen ved at trykke på "Power" -knappen.

Trin 2

Hold knappen "Menu" nede i flere sekunder, indtil der vises et ikon på skærmen. "On / Off" begynder at blinke på skærmen.

Trin 3

Tryk på knappen "Minus" for at slukke for "Roger" bip. Hvis du vil tænde den igen, skal du trykke på "Plus" -knappen.

Tryk på knappen "PTT" for at gemme ændringen. Du kan også trykke på "Menu" for at gemme ændringen og helt afslutte menutilstand.