Sådan fjernes dvaletilstand på en iPod

På iPod classic, nano og shuffle, sker "dvaletilstand", når iPod ikke har spillet musik i et par minutter. Skærmen bliver blank på klassikeren og nano, og kontrollerne deaktiveres på alle tre modeller for at spare strøm, indtil der trykkes på en knap. Dvaletilstand på iPod touch er den samme som "låst" -tilstand - det vil sige, at skærmen bliver blank, og kontrolelementerne deaktiveres, indtil der trykkes på sleep / wake-knappen, og låseskyderen glides til højre. Den eneste model, som dvaletilstand kan fjernes for, er iPod touch.

Trin 1

Tryk på sleep / wake-knappen på den øverste kant af din iPod touch for at aktivere berøringsskærmen.

Trin 2

Skub skyderen nederst på skærmen for at låse den op. Indtast oplåsningskoden, hvis en er blevet indstillet.

Trin 3

Tryk på ikonet "Indstillinger".

Trin 4

Tryk på menupunktet "Generelt".

Trin 5

Tryk på menupunktet "Auto-Lock".

Tryk på indstillingen "Aldrig".