Sådan udskrives indbyggede fotos fra Outlook

Mange e-mail-afsendere integrerer fotos i meddelelsens brødtekst ved hjælp af links til billeder på eksterne servere. Outlook viser eller udskriver ikke disse fotos i de fleste tilfælde, medmindre du først giver det tilladelse til at downloade billedfilerne. For at udskrive en besked med de sammenkædede fotos skal du åbne e-mailen og klikke på teksten øverst i meddelelsen. Vælg "Download billeder" fra de indstillinger, der vises. Outlook downloader billederne, så du kan udskrive hele meddelelsen, fotos og alt.

Udskrivning af individuelle fotos

I nogle tilfælde vil du måske bare udskrive et enkelt foto i sig selv. Outlook inkluderer ikke en indbygget funktion til at sende et enkelt integreret billede til din printer, men du kan gemme billedet på din computer og derefter åbne det i et andet program, f.eks. Paint til udskrivning. For at gemme billedet skal du først åbne e-mailen og derefter højreklikke på billedet og vælge "Gem som billede".