Sådan placeres "Minecraft" -kort på en Xbox

Xbox 360-versionen af ​​"Minecraft" understøtter ikke direkte brugerdefinerede kort importeret fra en pc, men du kan bruge noget gratis tredjepartssoftware til at overbevise Xbox om at læse sådanne filer som normale "Minecraft" gemmer. Det kræver lidt finjustering og noget grundlæggende computerviden, men ellers er det ikke usædvanligt kompliceret. Brugerdefinerede kort giver dig mulighed for at importere de interessante værker fra andre "Minecraft" -spillere.

Tilslut USB-flashdrevet til din Xbox 360. Tænd for systemet, og åbn skærmbilledet Systemindstillinger.

Naviger til Opbevaring og derefter Harddisk. Vælg "Minecraft: Xbox 360 Edition" efterfulgt af "Your World."

Flyt din verden til USB-flashdrevet.

Tilslut USB-drevet til en pc. Træk det kort, du vil importere, fra din downloads-fil til skrivebordet for at gøre det lettere.

Download og installer Horizon, det gratis "Minecraft" kortværktøj (link i ressourcer). Træk den downloadede fil til Horizon.

Skift profil-id, enheds-id og konsol-id-værdier i Horizon for at matche værdierne for din USB-gemfil.

Gem, genopvask og resign. Gør dette flere gange via Horizon for at få ændringerne til at holde fast.

Klik på "Gem på enhed." Gem den nye fil på dit USB-drev.

Tilslut USB-drevet til din Xbox 360, og åbn "Minecraft." Det skal genkende din downloadede fil.