Hvad betyder "Krypter iPhone-sikkerhedskopi"?

Når du slutter din iPhone til din computer og synkroniserer den med iTunes, sikkerhedskopieres telefonens indhold automatisk til enten iCloud eller computeren. Sikkerhedskopiering til computeren inkluderer en mulighed for at kryptere sikkerhedskopien, hvilket kræver oprettelse af en adgangskode. Resultatet er, at sikkerhedskopidata gemmes i et krypteret format, der er ulæseligt, medmindre du har adgangskoden til at låse dem op. Hvis din computer nogensinde mistes eller stjæles, bliver dine iPhone-sikkerhedskopier sikret med en adgangskode. Du behøver ikke at indtaste adgangskoden hver gang du synkroniserer din iPhone, men du skal indtaste adgangskoden for at få adgang til sikkerhedskopidataene eller gendanne en tidligere sikkerhedskopi.

Krypter dine iPhone-data

Trin 1

Åbn iTunes-applikationen på din computer.

Trin 2

Sæt din iPhone på din computer ved hjælp af et USB-synkroniseringskabel.

Trin 3

Klik på iPhone-navnet øverst i vinduet.

Trin 4

På fanen "Oversigt" under Sikkerhedskopier skal du klikke på alternativknappen "Denne computer" (hvis den ikke allerede er valgt) og klikke på afkrydsningsfeltet "Krypter iPhone-sikkerhedskopi".

Trin 5

Indtast en adgangskode i den resulterende adgangskodedialogboks, og skriv den igen, når du bliver bedt om det.

Klik på knappen "Indstil adgangskode". IPhone-sikkerhedskopidataene er nu adgangskodebeskyttet.