Sådan får du data fra en harddisk på en død pc

Din computer er død, og du har ikke sikkerhedskopieret dine filer i nogen tid. Dette mareridtsscenarie sker alt for ofte for uforberedte brugere. Du er tilbøjelig til at gå i panik, hvis dette sker, men du kan muligvis gendanne dine data. En computer kan ødelægges på en række måder, men meget få vil faktisk udslette dine data. Medmindre harddisken fejler, skal du kunne tilslutte den til en anden fungerende computer og få adgang til dine filer.

Fjern harddisken

Trin 1

Sluk for computeren, tag alle ledninger ud af bagsiden af ​​sagen, og læg den på siden med det aftagelige panel vendt opad.

Trin 2

Fjern sidepanelet fra computeren for at få adgang til dets interne komponenter. Proceduren for dette trin vil variere fra sag til model. Du løsner typisk to tommelfingerskruer på bagsiden af ​​kassen, skub sidepanelet mod bagsiden af ​​kassen og løft det derefter fri.

Trin 3

Fjern plastikrammen fra forsiden af ​​computeren. Rammen holdes på plads af plastikklips, der let skal springe løs, når du trækker den væk fra forsiden af ​​kassen.

Trin 4

Træk strøm- og datakablerne ud af harddisken. Træk datakablet ud af bundkortet, og opbevar det sammen med drevet - du har muligvis brug for det for at slutte drevet til en anden computer.

Fjern harddisken fra din computer. Afhængigt af dit sags design skal du muligvis bare trække i et plastikhåndtag og skubbe drevet ud af dets bås, eller du skal muligvis fjerne en skrue fra siden af ​​båsen, før du glider drevet frit.

Tilslut eksternt drevet til en anden computer

Trin 1

Køb en ekstern USB-drevadapter, der er kompatibel med din harddisk. Kontroller drevets etiket for at afgøre, om det er et SATA- eller IDE-drev, og match din adapter i overensstemmelse hermed.

Trin 2

Sæt drevet i den eksterne adapter. Nogle adaptere kræver kun, at du stiller drevet op i en plastikbase; sammen med andre bliver du nødt til at installere drevet i en metalkappe. Følg instruktionerne, der følger med din adapter.

Trin 3

Sæt adapterkablet i en USB-port på en fungerende computer. Afhængigt af adapterens design er det muligvis også nødvendigt at tilslutte en ledning til en strømkilde. Windows genkender enheden og spørger, hvad du vil gøre med den.

Klik på "Åbn mappe for at se filer" for at se indholdet af dit drev i Windows Stifinder. Du kan nu kopiere filerne til din nye computer eller få adgang til dem fra din eksterne harddisk.

Installer dit drev i en fungerende computer

Trin 1

Sluk for din arbejdscomputer, tag alle kabler ud af maskinen, og læg den på siden med det aftagelige sidepanel opad.

Trin 2

Fjern sidepanelet og frontrammen, som du gjorde tidligere.

Trin 3

Undersøg din computer for at sikre, at du har en ledig harddiskplads, et ledigt strømkabel fra din strømforsyning og en åben plads på bundkortet, som du kan bruge til at forbinde dit datakabel. Hvis alle tre ikke er tilgængelige, skal du bruge en ekstern drevadapter som beskrevet ovenfor.

Trin 4

Skub din harddisk ind i et åbent drevrum i din arbejdscomputer. I nogle tilfælde skal du muligvis sprænge plaststykker ind i siden af ​​dit drev, før du sætter det i bugten. i andre tilfælde skal du muligvis sikre drevet på plads ved hjælp af skruer. Se på den eksisterende harddisk for at bestemme den rigtige måde at installere drevet på din computer på.

Trin 5

Tilslut strømkablet fra strømforsyningen til bagsiden af ​​din harddisk. Tilslut datakablet til din harddisk og en tilgængelig port på bundkortet.

Trin 6

Sæt frontrammen på computeren igen, og fastgør sidepanelet igen. Sæt computeren tilbage til sin normale position, og tilslut alle kabler igen, inden du tænder din pc.

Trin 7

Åbn File Explorer, når Windows er startet, og klik på "Computer" i venstre rude. Windows skal automatisk genkende din gamle harddisk og liste den i afsnittet Harddiskdrev øverst i vinduet.

Dobbeltklik på drevet for at få adgang til de filer, der er gemt på det. Du kan kopiere dem til din nye computers drev eller få adgang til dem fra deres nuværende placering.