Afspilning af iPhone gennem en Panasonic Blu-ray-afspiller

Ud over at være et nyttigt websurfing og GPS-værktøj er iPhone også en bærbar medieserver. Vælg Panasonic Blu-ray-systemer tillader direkte forbindelse af en iPhone, der udnytter enhedens lager- og streamingfunktioner. Tilslutning af iPhone er ligetil med minimal indledende opsætning. Når den er på plads, tilføjer iPhones direkte forbindelse til Blu-ray-afspilleren øget underholdningsfunktionalitet til dit hjemmebiografsystem.

Trin 1

Sluk for Panasonic Blu-ray-afspilleren, eller drej systemets lydstyrke helt ned.

Trin 2

Tryk ned på iPhone / iPod dock-døren, repræsenteret af en præget trekant.

Trin 3

Sæt den rigtige iPhone-dockadapter fast i fordybningen. Skub adapteren til belysningsstik over stikket inde i afspilleren. Skub iPhone ind i docken. Docking af enhederne vender automatisk lyd- og videoudgang tilbage via dock-stikket på enheden.

Trin 4

Tænd for Blu-ray-afspilleren og fjernsynet. Vælg "iPod" -indgangen fra frontpanelet på afspilleren eller direkte fra afspillerens fjernbetjening.

Trin 5

Tryk på "Status" -knappen, indtil enten "Musik" eller "Video" er markeret.

Tryk på pilene op og ned på frontpanelet på afspilleren eller fjernbetjeningen for at rulle gennem afspilningslister, sange eller videoer. Tryk på "OK" for at starte afspilning.